Upphandlingsbloggen

Hur skriver man ett bra anbud och finns det ett facit till att vinna varje upphandling?  

  Sedan den 10 december är TendSign och Opic en del av Mercell Group.  Förvärvet genomfördes som ett led i Mercells vision om att bli den mest efterfrågade upphandlings- och e-handelsplattformen i...  

  

  

  Att vinna en upphandling kan vara avgörande för många företag då de är beroende av intäkterna som affärerna genererar. Ändå slarvar många med att skriva korrekta och tydliga anbud. Det kan handla...  

  Bekämpning av arbetsrelaterad brottslighet   Det här är en stor fråga som vi inte hinner täcka helt i den här artikeln. Men vi vill ändå säga något om kravet på antalet led i leverantörskedjan.  I...  

    Om du befinner dig i byggbranschen är sannolikheten stor att du gärna vill delta i de offentliga byggprojekten, upphandlingsmarknaden har nämligen många möjligheter. Projekten varierar från små...  

  Olika upphandlingar kräver olika upphandlingsprocesser. Oavsett om du tillhör ett företag som är van vid upphandlingar i offentlig sektor eller inte, är det bra att ha koll på som gäller när du...  

  Förutom annonsering av traditionella upphandlingar annonserar Mercell även DIS- och ramavtal; två termer som allt för ofta tas för samma sak. Faktum är att det finns markanta skillnader mellan ett...  

  Att gå miste om en kund i samband med en ny upphandling är oftast en stor förlust. Det kan även komma som en chock att en uppdragsgivare väljer att avsluta ett mångårigt samarbete, för att gå till...