Vad är tröskelvärden och hur påverkar de dig?

Du har säkert läst begreppet ”tröskelvärde” mer än en gång i ditt anbudsarbete. Men vad betyder tröskelvärden och vad innebär dessa egentligen för dig som leverantör?

Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör vilka upphandlingsregler som ska tillämpas i en upphandling. Beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under ett visst tröskelvärde gäller olika regler. Tröskelvärdena är fastställda till nivåer där företag inom EU/EES generellt sett förväntas vara intresserade av att lägga anbud även över nationsgränserna.

Vartannat år presenteras nya tröskelvärden för offentliga upphandlingar och direktupphandlingar. De nuvarande tröskelvärdena började gälla 1 januari 2020 och är alltså aktuella två år framåt. Direktupphandlingsgränserna beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Det finns även tröskelvärden beroende på vad det är som upphandlas samt vem det är som upphandlar.

När en offentlig upphandling ska göras så behöver man först beräkna värdet av upphandlingen. Det är här du som leverantör kan bli påverkad.

Om beräkningen av värdet av en upphandling har genomförts fel kan det innebära att upphandlingen behöver göras om. Det är alltså av stor betydelse för dig som leverantör att se till att vara involverad och ha en dialog med upphandlande myndighet/enhet redan i förväg. På så sätt kan du vara med och påverka upphandlingen så att den blir relevant och korrekt utifrån exempelvis värde eller branschspecifika tekniska funktioner.

En enklare väg in

Driver du ett mindre företag och är intresserad av att ta del av den offentliga sektorn så kan direktupphandlingar vara en enklare väg in. Direktupphandlingar omfattar nämligen mindre inköp av varor och tjänster, under den så kallade direktupphandlingsgränsen.

Direktupphandlingar är upphandlingar som heller inte har krav på annonsering samt har ett enklare förfarande jämfört med andra upphandlingar i LOU. När en myndighet/enhet ska direktupphandla har de möjlighet att vända sig direkt till relevanta leverantörer. De kan välja att ta kontakt med bara en eller med flera och be om offert. En offert, eller ett anbud, vid en direktupphandling har inga formkrav. Det innebär att ett sådant kan lämnas både muntligt och skriftlig. Det gör att du kan vinna en offentlig affär utan att behöva börja med att bli proffs på att lämna anbud.

Även här är det dock viktigt att du som leverantör ser till att myndigheten/enheten vet om att du finns och vad du erbjuder. Se till att ta kontakt i ett tidigt skede, meddela att du finns och fråga när de kommer att köpa in nästa gång, då vet du när det är dags att ta kontakt!

Aktuella tröskelvärden för upphandlingar samt direktupphandlingsgräns 2021

För upphandlande myndigheter finns det praktiska verktyg hos Upphandlingsmyndigheten som hjälper till att räkna ut om det rör sig om en direktupphandling eller ej.

tröskelvärden_2021-1

Ytterligare information kring tröskelvärden samt tröskelvärden för välfärdstjänst hittar du här.