Sakliga skäl – då har du rätt att avbryta en upphandlingsprocess

Page 3

När har man rätt att avbryta en upphandlingsprocess?

För att avbryta en upphandling behöver det finnas sakliga skäl, det finns en rad riktlinjer att förhålla sig till. Riktlinjerna bestämmer huruvida du har rätt att avbryta en upphandling eller inte. Att avbryta en påbörjad offentlig upphandling regleras inte av LOU eller LUF, istället har riktlinjerna tagits fram med tiden av domstolar.

Vad innebär ett sakligt skäl?
Ett sakligt skäl för att avbryta en upphandling kan vara till exempel brist på finansiering, brist på konkurrens eller tvetydigheter samt felaktigheter i upphandlingsdokumentet.

Motstridig information kan, men behöver inte, vara ett sakligt skäl för att avbryta en upphandling. Om informationen inte anses tillräckligt tvetydig för att påverka leverantörernas intresse av att delta i upphandlingen, anses det i regel inte vara skäl nog att avbryta upphandlingsprocessen. 

Vad som anses vara ett sakligt skäl för att avbryta en upphandling kan skilja sig från fall till fall, eftersom varje fall alltid bedöms individuellt. Kom därför ihåg att alltid kontrollera huruvida ditt skäl anses vara sakligt för att avbryta upphandlingen.

Om du är det minsta osäker på vad som gäller så är det alltid bättre att fråga en gång för mycket. En avbruten upphandling som inte sker enligt lag kan få förödande konsekvenser.


Vill du veta mer om vilka skäl som anses sakliga för att avbryta en upphandlingsprocess?

I den här nedladdningsbara guiden djupdyker vi i hur det fungerar och när du kan ha rätt att avbryta en påbörjad upphandling.

 

Läs guiden nu!