Upphandlingsbloggen

Du har säkert läst begreppet ”tröskelvärde” mer än en gång i ditt anbudsarbete. Men vad betyder tröskelvärden och vad innebär dessa egentligen för dig som leverantör?  

Grattis till ditt nya avtal med offentlig sektor! När en lång, krävande och spännande anbudsprocess har tagit slut så står du kanske där och funderar på vad som händer sen? Börja med att ge dig själv...  

Hur skriver man ett bra anbud och finns det ett facit till att vinna varje upphandling?  

  Sedan den 10 december är TendSign och Opic en del av Mercell Group.  Förvärvet genomfördes som ett led i Mercells vision om att bli den mest efterfrågade upphandlings- och e-handelsplattformen i...  

  

  

  Att vinna en upphandling kan vara avgörande för många företag då de är beroende av intäkterna som affärerna genererar. Ändå slarvar många med att skriva korrekta och tydliga anbud. Det kan handla...  

  Bekämpning av arbetsrelaterad brottslighet   Det här är en stor fråga som vi inte hinner täcka helt i den här artikeln. Men vi vill ändå säga något om kravet på antalet led i leverantörskedjan.  I...  

    Om du befinner dig i byggbranschen är sannolikheten stor att du gärna vill delta i de offentliga byggprojekten, upphandlingsmarknaden har nämligen många möjligheter. Projekten varierar från små...  

  Olika upphandlingar kräver olika upphandlingsprocesser. Oavsett om du tillhör ett företag som är van vid upphandlingar i offentlig sektor eller inte, är det bra att ha koll på som gäller när du...