Upphandlingsbloggen

18.02.2021
17.12.2020
  Att vinna en upphandling kan vara avgörande för många företag då de är beroende av intäkterna som affärerna genererar. Ändå slarvar många med att skriva korrekta och tydliga
08.12.2020
  Bekämpning av arbetsrelaterad brottslighet   Det här är en stor fråga som vi inte hinner täcka helt i den här artikeln. Men vi vill ändå säga något om kravet på antalet led i
18.11.2020
    Om du befinner dig i byggbranschen är sannolikheten stor att du gärna vill delta i de offentliga byggprojekten, upphandlingsmarknaden har nämligen många möjligheter.
15.10.2020
  Olika upphandlingar kräver olika upphandlingsprocesser. Oavsett om du tillhör ett företag som är van vid upphandlingar i offentlig sektor eller inte, är det bra att ha koll på
08.09.2020
  Förutom annonsering av traditionella upphandlingar annonserar Mercell även DIS- och ramavtal; två termer som allt för ofta tas för samma sak. Faktum är att det finns markanta
21.08.2020
  Att gå miste om en kund i samband med en ny upphandling är oftast en stor förlust. Det kan även komma som en chock att en uppdragsgivare väljer att avsluta ett mångårigt
18.06.2020
  Regelverket för offentliga upphandlingar är invecklat. Här är tre vanliga misstag som du kan begå när du ska delta i ett upphandlingsförfarande:   Du svarar inte ordentligt
18.03.2020
    På den offentliga upphandlingsmarknaden är det efterfrågan på mängder av olika varor och tjänster, och för mindre företag kan den offentliga marknaden vara en bra
12.02.2020
    Vad är ett ramavtal och varför finns de? Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera uppdragsgivare och en eller flera leverantörer, vilket har som ändamål att fastställa