Upphandlingsbloggen

Vad är ett anbud? Vad är egentligen skillnaden mellan en upphandling och ett anbud och varför ska man använda en bredare CPV-kods profil? Har du koll på förenklat och ett öppet...  

Offentlighetsprincipen och rätten till sekretess kan ibland upplevas gå stick i stäv med varandra. Vi benar ut vad det är, hur det går till och vad som är viktigt att tänka på.  

Du har säkert läst begreppet ”tröskelvärde” mer än en gång i ditt anbudsarbete. Men vad betyder tröskelvärden och vad innebär dessa egentligen för dig som leverantör?  

Grattis till ditt nya avtal med offentlig sektor! När en lång, krävande och spännande anbudsprocess har tagit slut så står du kanske där och funderar på vad som händer sen? Börja med att ge dig själv...  

Hur skriver man ett bra anbud och finns det ett facit till att vinna varje upphandling?  

  Sedan den 10 december är TendSign och Opic en del av Mercell Group.  Förvärvet genomfördes som ett led i Mercells vision om att bli den mest efterfrågade upphandlings- och e-handelsplattformen i...  

  

  

  Att vinna en upphandling kan vara avgörande för många företag då de är beroende av intäkterna som affärerna genererar. Ändå slarvar många med att skriva korrekta och tydliga anbud. Det kan handla...  

  Bekämpning av arbetsrelaterad brottslighet   Det här är en stor fråga som vi inte hinner täcka helt i den här artikeln. Men vi vill ändå säga något om kravet på antalet led i leverantörskedjan.  I...