Upphandlingsbloggen

Hon köper in allt från en liten skruv till teknisk utrustning för 700 000 kronor som inköpskoordinator på Chalmers Tekniska Högskola. Nu är Karin Laninge först ut som pilottestare av Mercells nya...  

Idag är det stort fokus på hållbar upphandling. Det är en del av de globala målen och Agenda 2030, som antogs vid FN:s toppmöte 2015, där världens länder gemensamt beslutade om mål för att bland...  

I början av året lämnade regeringen en lagrådsremiss för att effektivisera processen kring överprövningar inom offentlig upphandling. Lagförslaget skulle bland annat innebära att domstolsprocessen...  

Vad de betyder och hur de används  

Vad är ett anbud? Vad är egentligen skillnaden mellan en upphandling och ett anbud och varför ska man använda en bredare CPV-kods profil? Har du koll på förenklat och ett öppet...  

Offentlighetsprincipen och rätten till sekretess kan ibland upplevas gå stick i stäv med varandra. Vi benar ut vad det är, hur det går till och vad som är viktigt att tänka på.  

Du har säkert läst begreppet ”tröskelvärde” mer än en gång i ditt anbudsarbete. Men vad betyder tröskelvärden och vad innebär dessa egentligen för dig som leverantör?  

Grattis till ditt nya avtal med offentlig sektor! När en lång, krävande och spännande anbudsprocess har tagit slut så står du kanske där och funderar på vad som händer sen? Börja med att ge dig själv...  

Hur skriver man ett bra anbud och finns det ett facit till att vinna varje upphandling?  

Sedan den 10 december är TendSign och Opic en del av Mercell Group. Förvärvet genomfördes som ett led i Mercells vision om att bli den mest efterfrågade upphandlings- och e-handelsplattformen i...