Skillnaden mellan en bevakningstjänst och ett upphandlingsverktyg

Vad de betyder och hur de används

 

Om du jobbar inom området för offentlig upphandling har du med största sannolikhet stött på begreppen bevakningstjänst och upphandlingsverktyg. Men vad betyder de egentligen, och vilken funktion fyller de i ditt arbete? Vi reder ut dessa begrepp, hur de används och vad de innebär för dig som arbetar med upphandling.

 

shutterstock_1547911868 (1)

Vad är en bevakningstjänst?


En bevakningstjänst är ett elektroniskt verktyg som leverantörer kan använda för att enklare hitta aktuella upphandlingar som publiceras digitalt. Bevakningstjänsten presenterar aktuella upphandlingar, men man kan även få en överblick över kommande upphandlingar. Många bevakningstjänster har en funktion som gör att man filtrerar upphandlingar baserat på bransch, men även på CPV-koder, för att hitta upphandlingar som är relevanta för just ditt företag. Man kan även välja att visa upphandlingar belägna i ett begränsat antal län, hela Sverige eller i hela Europa.

I vissa bevakningstjänster ingår även ett analysverktyg som möjliggör för både leverantörer och upphandlare att analysera den offentliga affären. Man kan bland annat se vem som vann en upphandling, vilket pris som offererades, när avtalet löper ut samt vilka krav som ställdes - allt för att man ska vara redo för nästa affärsmöjlighet.

Fördelen med att ha en bevakningstjänst är att du kan får en bevakning på utvalda upphandlingar som matchar just ditt företag och er verksamhet. Det finns flera olika bevakningstjänster, bland annat Mercell Opic Upphandlingskoll. 

Vad är ett upphandlingsverktyg? 


Ett upphandlingsverktyg är en elektronisk tjänst som offentliga organisationer använder för att arbeta fram samt publicera en upphandling. Det är även här leverantören lämnar sitt anbud. För att en offentlig upphandling ska genomföras på ett korrekt sätt krävs det bland annat att både publicering av upphandlingsdokument, all kommunikation mellan upphandlare och leverantör samt inlämnande av ansökan och anbud ska ske digitalt. Ett upphandlingsverktyg säkerställer därför att upphandlaren på ett effektivt och korrekt sätt arbetar med offentliga upphandlingar i linje med rådande lagar och regler.

Vad är skillnaden mellan en bevakningstjänst och ett upphandlingsverktyg?


En bevakningstjänst är alltså ett verktyg för leverantörer att hitta aktuella och relevanta upphandlingar, medan ett upphandlingsverktyg är tjänsten där upphandlaren skapar och publicerar upphandlingen och leverantören sedan lämnar sitt anbud. Här hanteras också alla elektroniska dokument samt kommunikationen mellan upphandlaren och leverantörerna

 

Läs mer om Opic Upphandlingskoll