Upphandlingsbloggen

  

  

Att vinna en upphandling kan vara avgörande för många företag då de är beroende av intäkterna som affärerna genererar. Ändå slarvar många med att skriva korrekta och tydliga anbud. Det kan handla om...  

Bekämpning av arbetsrelaterad brottslighet Det här är en stor fråga som vi inte hinner täcka helt i den här artikeln. Men vi vill ändå säga något om kravet på antalet led i leverantörskedjan. I...  

Om du befinner dig i byggbranschen är sannolikheten stor att du gärna vill delta i de offentliga byggprojekten, upphandlingsmarknaden har nämligen många möjligheter. Projekten varierar från små...  

Olika upphandlingar kräver olika upphandlingsprocesser. Oavsett om du tillhör ett företag som är van vid upphandlingar i offentlig sektor eller inte, är det bra att ha koll på som gäller när du vill...  

Förutom annonsering av traditionella upphandlingar annonserar Mercell även DIS- och ramavtal; två termer som allt för ofta tas för samma sak. Faktum är att det finns markanta skillnader mellan ett...  

Att gå miste om en kund i samband med en ny upphandling är oftast en stor förlust. Det kan även komma som en chock att en uppdragsgivare väljer att avsluta ett mångårigt samarbete, för att gå till en...  

Regelverket för offentliga upphandlingar är invecklat. Här är tre vanliga misstag som du kan begå när du ska delta i ett upphandlingsförfarande: Du svarar inte ordentligt eftersom du inte tar seriöst...  

På den offentliga upphandlingsmarknaden finns det stor efterfrågan på mängder av olika varor och tjänster, för mindre företag kan den offentliga marknaden vara en bra utgångspunkt för att växa och...