Upphandlingsbloggen

I många upphandlingar krävs det mycket dokumentation. Vissa tycker att dokumentationskraven blir onödigt många och omfattande och ofta uppfattas de som mindre relevanta för uppdraget.  

Som leverantör måste du ofta dokumentera olika typer av miljö- eller kvalitetsrelaterade krav. I många upphandlingsförfaranden anges mycket specifika certifierings- eller märkningssystem som...  

De flesta av oss har en späckad vardag, och anbudssvar till det offentliga står vanligtvis inte överst på prioriteringslistan. Samtidigt är det ju så att ett kontrakt med en offentlig kund har sina...  

När man bestämt sig för att ge sig in på upphandlingsmarknaden är det kanske frestande att lämna anbud på alla uppdrag som kommer ens väg. Men är det egentligen så smart?  

I samband med upphandlingar är det många leverantörer som har varit med om att förlora ett kontrakt man har haft med samma kund i åratal. Ofta slår förlusten ner som en blixt från klar himmel, och om...  

Alla som driver ett företag håller utkik efter nya uppdrag och kunder. Och helst bra kunder. Men vad kännetecknar en bra kund?